Title: A Beginner’s Guide to Ayurveda Author: Kotecha, Vaidya Rajesh Publisher: Chakrapani Publications, Jaipur 2016
Title: A Beginner’s Guide to Ayurveda Author: Kotecha, Vaidya Rajesh Publisher: Chakrapani Publications, Jaipur 2016
Title: A Glimpse of the Human body Author: Telles, Shirley Publisher: Swami Vivekanand Yoga Prakashan, Bangalore, 1998
Title: Anatomy and Physiology of Yogic Practices Author: Gore M. M Publisher: Kanchana Prakashana, Lonavala, 2004
Title: Anatomy and Physiology of Yogic Practices Author: Gore M. M Publisher: Kanchana Prakashana, Lonavala, 2004
Title: Applied Yoga Author: Dr. M.L. Gharote Publisher: ACE Enterprises, Madhu Rajnagar, Pune Road, Pune, 2010
Title: Asana Pranayama Mudra Bandha Author: Saraswati, Swami Satyananda Publisher: Bihar School of Yoga, Munger, 2006
Title: Asana Why & How ? Author: Tiwari O.P Publisher: Kaivalyadhama, SMYM Samiti, Lonavla
Title: Asana, Pranayama, Mudra, Bandha Author: Saraswati, Swami Satyananda Publisher: Bihar School of Yoga, Munger, 2006
Title: Gheranda Samhita Author: Digambarji Swami and GharoteM.L Publisher: Kaivalyadhama S.M.Y.M. Samiti, Lonavala 1997